Kva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har ei funksjonshemming.

Vi hjelper kommunar og arbeidsgivarar i fylket med rådgiving, rettleiing, opplæring og tilrettelegging.

Treng du hjelp til å få løyst dei praktiske problema dine, bør du først vende deg til heimkommunen din, det lokale NAV-kontoret ditt eller arbeidsgivaren din.

Du kan også ta direkte kontakt med oss - sjå Relatert innhold for kontaktinformasjon.

Arbeidsplassen

Hjelpemiddelsentralene har et særskild tilbod om tilrettelegging på arbeidsplassen for brukarar med syns- og/eller høyrselshemming og brukarar med erverva hjerneskade.

Les meir om arbeidsretta rettleiing på sentrale sider på nav.no

Tolkehjelp

NAV Hjelpemiddelsentral tilbyr tolketenester til døve, døvblinde og hørselshemma.

Les meir om tolkehjelp på sentrale sider på nav.no

Her finn du kontaktinformasjon for Tolketjenesten i Vestland.

Stønad til bil

NAV Bilsenter Vest-Norge behandlar og følgjer opp bilsaker i fylket, og er ein del av hjelpemiddelsentralen.

Les meir om bilstønad på sentrale sider på nav.no.

Her finn du kontaktinformasjon for NAV Bilsenter Vest-Norge.