Arbeid - rettleiingstenester

Iselin Stellberg

Roald Synnevåg

Trine Ure

Bustad

Ola Kristiansen

Åshild Nenseter

Forflytting / rørsle - born

Lene Dahle

Forflytting / rørsle - vaksne

Elektriske rullestolar / ganghjelpemiddel / sitteputer / Bestillingsordninga:

Erlend Korten

Elektriske rullestolar - teknisk rådgjevar:

Bjørn Erik Steine

Manuelle rullestolar / Bestillingsordninga:

Linn Helen Hansen

Løftestolar / mobile personløftarar / madrasser / senger / AKT26:

Christine Hjertholm Granberg

Manuelle rullestolar / sitteputer / Bestillingsordninga:

Vibeke Svalland

Manuelle rullestolar / skallstøp / sitteklinikk / sitteputer / arbeidsstolar:

Anita Weseloh

Høyrsel

Dorthea Vik

Nader Zarghami

Sunniva Lyngtun

Kommunikasjon, kognisjon og betening

Charlotte Iversen

Rita Tvedt

Sigrun Tolo

Syn

Anne Askvik (optikar)

Vibeke Kronheim