Arbeid - rettleiingstenester

Iselin Stellberg
Tlf: 458 47 296
E-post: Iselin.Stellberg@nav.no

Roald Synnevåg
Tlf.: 412 85 679
Epost: Roald.Synnevag@nav.no

Trine Ure
Tlf: 452 75 034
E-post: Trine.Ure@nav.no

Bustad

Ola Kristiansen
Tlf: 413 94 107
E-post: Ola.Kristiansen@nav.no

Åshild Nenseter
Tlf: 957 22 335
E-post: Ashild.Nenseter@nav.no

Forflytting / rørsle - born

Lene Dahle
Tlf: 476 57 026 
E-post: Lene.Dahle@nav.no

Sunniva Røyset
Tlf: 412 38 108 
E-post: Sunniva.Royset@nav.no 

Forflytting / rørsle - vaksne

Elektriske rullestolar / ganghjelpemiddel / sitteputer / Bestillingsordninga:

Erlend Korten
Tlf.: 452 98 781
E-post: Erlend.Korten@nav.no

Elektriske rullestolar - teknisk rådgjevar:

Bjørn Erik Steine
Tlf: 412 88 341
E-post: Bjorn.Erik.Steine@nav.no

Løftestolar / mobile personløftarar / madrasser / senger / AKT26:

Christine Hjertholm Granberg
Tlf: 453 94 862
E-post: Christine.Hjertholm.Granberg@nav.no 

Manuelle rullestolar / Bestillingsordninga:

Linn Helen Hansen
Tlf: 413 90 892
E-post: Linn.Helen.Hansen@nav.no

Manuelle rullestolar / sitteputer / Bestillingsordninga:

Vibeke Svalland
Tlf: 453 96 524
E-post: Vibeke.Svalland@nav.no  

Manuelle rullestolar / skallstøp / sitteklinikk / sitteputer / arbeidsstolar:

Anita Weseloh
Tlf: 458 35 693
E-post: Anita.Weseloh@nav.no  

Høyrsel

Nader Zarghami
Tlf: 907 49 462
E-post: Nader.Zarghami@nav.no

Sunniva Lyngtun
Sms: 402 22 866
E-post: Sunniva.Lyngtun@nav.no

Kommunikasjon, kognisjon og betening

Charlotte Iversen
Tlf: 452 71 972 
E-post: Charlotte.Iversen@nav.no

Rita Tvedt
Tlf: 467 41 765
E-post: Rita.Tvedt@nav.no

Sigrun Tolo
Tlf: 464 21 097
E-post: Sigrun.Tolo@nav.no

Syn

Anne Askvik (optikar)
Tlf: 465 45 920
E-post: Anne.Askvik@nav.no

Pernille Vik (optikar)
Tlf. 413 25 546
E-post: Pernille.Vik@nav.no