Det vert stengt for retur av hjelpemiddel i vekene:

29, 30, 31, 32 og 33 grunna ferieavvikling.

Har du spørsmål ring: 407 02 814

Vi ønskjer alle våre samarbeidspartar ein god sommar.