Her finn du oppdatert kommunestatistikk akkumulert pr. mnd. for alle kommunar i
Sogn og Fjordane for 2019.

På grunn av den nye kommunestrukturen får vi dessverre ikke ut kommunestatistikk for dei gamle kommunane i Sogn og Fjordane for desember. Vi har derfor stipulert tala får desember for å få eit samanlikningsgrunnlag.


Hjelpemiddelsentralen ønskjer tilbakemelding frå din kommune hvis der er store endringar i statistikken samanlikna med tidlegare år. Statistikk for fleire år ligg under relatert informasjon til høgre på sida.
Tilbakemelding sendast til: Geir Nygård