Her finn du oppdatert kommunestatistikk til alle kommunar i Vestland, Førde for 2020.

Statistikk for 2019 ligg under relatert informasjon til høgre på sida.
Tilbakemelding sendast til: Geir Nygård


Statistikk februar 2020
Statistikk janauar 2020