Rammeavtale gjeld 01.05.16 - 30.01.20. 

Postar Produkt Leverandør
Post 2 Vela Tango 100  Vermund Larsen, Norge
Post 3 Hepro G2 Tilto  Hepro
Post 7 Vela Tango 500E Vermund Larsen, Norge
Post 8 Real 9100 - m/el-seteløft, tilt, sidestøtte Sunrise Medical
Post 11 Vela Samba 120 - med og uten sadelløft Vermund Larsen, Norge
Post 12 Vela Salsa 120 Vermund Larsen, Norge