Trappeheisen er tilgjengeleg for kommunale terapeutar. Du kan til dømes teste om brukaren klarar forflytting mellom rullestol og heissete, eller sjå kor stor plass heisen tar i trappa.

Rådgjevar frå NAV Hjelpemiddelsentral må delta ved utprøvinga. Ta kontakt med ein av rådgjevarane på bustadområdet, hvis du vil avtale utprøving.

Under Relatert innhold finn du oversikt over rådgjevarar på NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Bergen.