Det er kun følgende hjelpemidler som unntaksvis kan innvilges som såkalt hastevedtak, etter en konkret vurdering:

  • Sykeseng
  • Trykkavlastende overmadrass
  • Personløfter
  • Manuell rullestol dersom fullstendig utfylt tilleggsskjema er vedlagt.
  • Trykkavlastende pute
  • Hjertebrett

I helt spesielle tilfeller kan andre hjelpemidler vurderes. Dette avgjøres av den enkelte saksbehandler.

Når det gjelder elektromedisinsk utstyr som for eksempel sykeseng og personløfter, må den som er opplærings- og oppfølgingsansvarlig og den som er faglig kontaktperson i saken være godkjent formidler av dette ved å ha gjennomført kurs i regi av NAV.

Hvordan går man frem

Når det foreligger dokumentert behov for å få et hjelpemiddel raskere enn ved normal saksgang, og der man på forhånd ikke har kunnet planlegge behovet, går man frem på følgende måte:

  1. Terapeut må kontakte saksbehandler på vedtaksgruppen
  2. Saksbehandler vurderer om det er grunnlag for å tillate søknad som hastesak via e-post. Det blir gjort en restriktiv vurdering av henvendelsen.
  3. Dersom det er grunnlag for hastesøknad, må terapeuten sende e-post til saksbehandleren, der brukernummer er påført, men opplysninger ellers er anonymisert. E-posten må sendes innen kl. 14 samme dag.

Grunnlag til rutinen er forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, som legger begrensninger på hva som kan sendes til NAV av hensyn til personvern.