Det er kun følgende hjelpemidler som unntaksvis kan innvilges som såkalt hastevedtak, etter en konkret vurdering:

 • Sykeseng
 • Trykkavlastende overmadrass
 • Personløfter
 • Manuell rullestol dersom fullstendig utfylt tilleggsskjema er vedlagt.
 • Trykkavlastende pute
 • Hjertebrett

I helt spesielle tilfeller kan andre hjelpemidler vurderes. Dette avgjøres av den enkelte saksbehandler.

Når det gjelder elektromedisinsk utstyr som for eksempel sykeseng og personløfter, må den som er opplærings- og oppfølgingsansvarlig og den som er faglig kontaktperson i saken være godkjent formidler av dette ved å ha gjennomført kurs i regi av NAV.

Hvordan går man frem

Hvordan går man frem når det er dokumentert et  behov for å få ut et hjelpemiddel raskere enn normal saksgang, og hvor man på forhånd ikke kunne planlegge at behovet ville oppstå på dette tidspunktet?

 1. Terapeut må kontakte saksbehandler på vedtaksgruppen
 2. Saksbehandler vurderer om det er grunnlag for å tillate søknad som hastesak via e-post (PDF fil) Det skal legges en restriktiv vurdering legges til grunn.
 3. Dersom det er grunnlag for å kunne sende hastesøknad, må terapeuten sende 2 e-poster til aktuell saksbehandler:
  - I den første e-posten må brukerens fødselsnummer oppgis for seg (uten andre personopplysninger).
  - I den andre e-posten må søknaden sendes, uten personnummer/brukernummer eller annen identifikasjon av brukeren.
  Begge e -postene må sendes innen kl. 14 samme dag.

Grunnen til denne rutinen er at Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt setter visse begrensninger på hva som kan sendes inn til NAV for å sikre personvernet for den enkelte bruker.