Under Relatert innhold finn du rutinar og verktøy som gjeld tilrettelegging av bustad:

  • Kartlegging av kjøkken
  • Kartlegging av baderom
  • Kartlegging for spyl/tørk-funksjon  
  • Tilskot i staden for rampe, heis eller løfteplattform
  • Ta mål for rampe

Rutine som gjeld for NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Bergen

Rutine for søknad om rampe, heis eller løfteplattform og søknad om tilskot i staden for rampe, heis eller løfteplattform.

Meir informasjon om hjelpemiddel i bustad

Du kan lese meir om tilrettelegging av bustad på sentrale sider på nav.no. 

Du finn også nyttig informasjon på Kunnkapsbanken.net.