Hjelpemiddel i bustad

Rutinar og nyttige verktøy ved søknad om hjelpemiddel for tilrettelegging av bustad, for personar med vesentleg og varig funksjonsnedsetting.

Her finn du rutinar og verktøy som gjeld tilrettelegging av bustad:

Rutine som gjeld for NAV Hjelpemiddelsentral Vestland i Bergen

Rutine for søknad om rampe, heis eller løfteplattform og søknad om tilskot i staden for rampe, heis eller løfteplattform.

Meir informasjon om hjelpemiddel i bustad

Du kan lese meir om tilrettelegging av bustad på sentrale sider på nav.no.

Du finn også nyttig informasjon på Kunnkapsbanken.net.