Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sport

  • Spesiallaget utstyr som er spesielt utviklet for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  • Spesialtilpasning til ordinært utstyr, dvs påmontering av spesialutstyr eller ombygging av ordinært utstyr (gjelder også ortopediske hjelpemidler). Ordinært utstyr som skal tilpasses må anskaffes i samarbeid med hjelpemiddelsentralen.
  • Vanlig utstyr og sportsutstyr. Eksempler: vanlig sykkel, sykkelvogn, pulk, kjelke og skikjelke.
  • Ergometersykkel og andre treningssykler
  • Hjelpemidler til konkurransesport
  • Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter dekkes vanligvis til bruk i hjemmemiljøet. Hjemmet er her definert som foreldrehjem og barnebolig.
  • Ved behov for hjelpemidler i flere hjem, må det begrunnes hvorfor dette er nødvendig.
  • Bil og transport
  • Grunnstønad
  • Hjelpestønad