Det er brukarutvalet for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging som har gått inn for ordninga, og brukerorganisasjonane FFO og SAFO sentralt har ansvar for å finne representantar til utvala. Utvala skal ha møte ein gong kvart halvår, og ordninga skal evaluerast.

Medlemmer i brukarutvalet for NAV Bilsenter Vest-Norge:

  • Egil Hope (FFO Hordaland)
  • Einar Georg Johannessen (FFO Hordaland)
  • Astrid Tangerås (SAFO Sørvest)
  • Tore Eugen Hansen (SAFO Sørvest)
  • Irene Johanna Samdal (NAV Hjelpemiddelsentral Vestland/NAV Bilsenter Vest-Norge)

Referat

Mandat

Andre brukarutval på bilområdet

Her finn du oversikt over brukerutval ved alle bilsentera.