Mer om våre tjenester

  • Vi gjør reparasjon og tilpasninger i tett samarbeid med terapeuter og brukere 
  • Vi utfører reparasjoner og lettere tilpasninger hjemme hos deg.
  • Vi har også teknisk kompetanse innenfor områdene bevegelse, hørsel, syn og varsling.

For bestilling av reparasjon eller service, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold.