Faste mottakere av nyhetsbrevet vil være våre oppgitte kontaktpersoner i kommunene, alle NAV enheter i Vestfold og aktuelle brukerorganisasjoner, samt vårt brukerutvalg. Alt etter innhold vil vi fra gang til gang vurdere andre mottakere også.

Utsendte nyhetsbrev for siste år er å finne nedenfor.

Vi håper nyhetsbrevet vil gi nyttig informasjon, og tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger.

2020

Nyhetsbrev 2020 - 10

Nyhetsbrev 2020 - 09

Nyhetsbrev 2020 - 08

Nyhetsbrev 2020 - 07

Nyhetsbrev 2020 - 06

Nyhetsbrev 2020 - 05

Nyhetsbrev 2020 - 04

Nyhetsbrev 2020 - 03

Nyhetsbrev 2020 - 02

Nyhetsbrev 2020 - 01

 

2019

Nyhetsbrev 2019 - 10

Nyhetsbrev 2019 - 09