Ordningen innebærer at godkjent rekvirent i samråd med bruker, kan bestille visse hjelpemidler. Bestillingsordningen kan kun benyttes der bruker har fått hjelpemidler fra folketrygden tidligere.

Nivå 1 Bestillingslister for fagområdene Bevegelse, Syn og Hørsel. Godkjente bestillere er de samme som fra tidligere har blitt godkjent som rekvirenter for bestillingsordningen.

Hjelpemiddel som på bestillingslistene er skrevet med fet og uthevet skrift skal som tidligere, leveres tilbake til Hjelpemiddelsentral når behovet er opphørt.

Viktig! Før bruker kan motta hjelpemidler via bestillingsordningen, kreves det at bruker har et ordinært vedtak på utlevering av et hjelpemiddel fra tidligere. HMS v/Kundemottak kan kontaktes ved behov for eventuell avklaring om vedtaksforholdet.

Eventuelle oppdateringer vil bli lagt ut etter hvert som vi ser behov for endringer i system eller produktutvalg.

Mer brukervennlige skjemaer Skjemaene legges ut i Excel-format. Imidlertid er rubrikker og kolonner som skal/kan utfylles av rekvirent åpne, slik at det er mulig å fylle ut skjemaene maskinelt dersom dette er ønskelig.

Hvordan fylle ut bestillingene? ■ Velg Første side og skjema for bestillingsordningen fra Nav.no, så legges selve lista fra vår hjemmeside ved. ■  Husk datering og undertegning med rekvirentnummer. ■ Ikke påfør bestillingslistene tilleggsopplysninger. Dette blir ikke behandlet.

Når samme bruker har behov for hjelpemidler fra flere bestillingslister Fyll ut forsiden med brukeropplysninger og underskrifter m.v. Deretter fylles bestillingslistene ut. Forsiden og tilhørende sider fra bestillingslistene legges med Første side øverst. Adressen står på Første siden.

Det er ikke ønskelig å motta bestillinger som inneholder ubenyttede sider fra bestillingslistene.

Her er våre gjeldende bestillingslister:

Nivå 1: Bestillingsliste - Bevegelse

Nivå 1: Bestillingsliste - Syn

Nivå 1: Bestillingsliste - Hørsel

Forside og førsteside til bestillingsordningen