På grunn av smittefare kan vi for tiden ikke ta imot besøkende på sentralen. 

Muligheten for å komme å snakke med en hørselsrådgiver vil bli tatt opp igjen så snart det vurderes forsvarlig.