Informasjon til deg som har fått elektrisk rullestol

Informasjon til deg som har fått sykkel med elektrisk hjelpemotor