Kommunale teknikere i mottak og retur, kan avtale med vår sjåfør, om å få beholde et hjelpemiddel. I dette tilfelle godtar vi at kommunal tekniker sammen med vår sjåfør skriver dette på returskjema som kommunen vanligvis bruker. Dette kan kommunal tekniker gjøre på forhånd, men det må godkjennes av vår sjåfør. 

Oversikt over hjelpemidler kommunen kan beholde