Årsaken til endringene er ny rammeavtale for ganghjelpemidler gjeldende fra 1. mars.

I tillegg har ett produkt (art.nr. 230199  -  kalender) blitt byttet ut med art.nr. 267614.

For enklere bruk har enkelte produkt-grupper skiftet plassering i bestillingslisten.

Vi ber rekvirenter ta den nye bestillingslisten i bruk snarest mulig og at kopier av de gamle destrueres.