Tross dagens situasjon, hvor hjelpemiddelsentralene i Vestfold og Telemark er lokalisert på to forskjellige steder, ble hjelpemiddelsentralene formelt stått sammen til én hjelpemiddelsentral i år.

I denne sammenheng har vi påbegynt ulike samarbeidsprosjekter der målet er tettere samarbeid og harmonisering av rutiner og arbeidsmetodikk slik at vi står godt rustet når sentralene fysisk slås sammen i 2023.

Et av delprosjektene er å utarbeide en felles bestillingsordning, og i denne forbindelse er nå bestillingslisten for synshjelpemidler klar.  

Vi ber rekvirenter ta den nye bestillingslisten i bruk snarest mulig og at kopier av de gamle destrueres.