Formidling av hjelpemidler er primært kommunens ansvar. Kommunen har ansvar for å:

o    formidle nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte.

o    vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av pasientens og brukerens samlede behov.

o    opplæring i bruk av hjelpemidlene, og oppfølging over tid med hensyn til endrede behov.

o    melde fra om hjelpemidler som ikke lenger dekker behovet, og medvirke til gjenbruk av hjelpemidler.

o    tilby enkle hjelpemidler til brukere med kortvarig hjelpemiddelbehov.

o    utføre enklere reparasjoner og tilpasninger.

 

Trykk på lenkene under for å finne kontaktinformasjon til hjelpemiddelformidlingen i din kommune: