Fastmonterte hjelpemidler krever ofte at det gjøres bygningsmessige endringer i boligen. Hva som kan dekkes av NAV er beskrevet i Lov om Folketrygd og avklart nærmere i hver enkelt rammeavtale mellom NAV og leverandør. Dersom for eksempel montering av hjelpemidler krever fremføring av strøm, dekkes dette kun i form av å føre strøm fra eksisterende punkt i rommet til stedet der nytt utstyr skal monteres

Link til Hjelpemiddeldatabasen og rammeavtalene

Det gis ikke stønad til:

  • oppgradering av elektrisk anlegg

  • fremføring eller installering av telefonledning eller -uttak

  • jordfeilbryter

  • åpning av vegger, tak og gulv

  • endring av avløp eller lignende

  • bytte av dører

  • fundamentering eller annet nødvendig grunnarbeid

  • forsterkning av vegg/ tak