Oppmøte ved utprøving NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken 

Du selv og eventuelle ledsagere skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når dere ankommer lokalet og etter at utprøvingen er ferdig. 

Vi vi legge til rette for at så få personer som mulig oppholder seg i samme rom. Dersom kommunerepresentant skal være med kan dette ved noen tilfeller gjennomføres ved at de er med via en digital løsning. 

Du vil motta en telefon eller sms dagen før du har time hos oss. Der vil du få spørsmål om du eller noen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon. Dersom du selv eller noen i husstanden har disse symptomene blir din time utsatt til alle er friske igjen. Hvis du er frisk kan utprøvingen/ besøket gjennomføres som avtalt

Dersom du av en eller annen grunn har behov for å avlyse timen utover dette, ønsker vi å få beskjed så raskt som mulig. 

Vi kan kontaktes på telefon 40 70 28 06  eller på e-post:  nav.hot.vest-viken@nav.no

Vennlig hilsen NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken