Ordningen vil gjelde følgende hjelpemiddelgrupper:

  • Elektriske rullestoler

  • Takmonterte og mobile personløftere

  • Elektriske senger

For elektriske rullestoler vil det være både et e-læringskurs og et praktisk kurs. Når e-læringskurset er bestått, melder man seg på praktisk del på NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken.

Når det gjelder elektriske senger og personløftere, vil opplæringen kun være basert på e-læring samt en test for godkjenning. Ved bestått test vil formidler i kommunen og andre samarbeidspartnere være godkjent til å begrunne søknader og bytte til tilsvarende hjelpemiddel. Denne opplæringen er også mulig for kommunene å bruke i sin interne opplæring i kommunale hjelpemidler på sykehjem osv.

E-læringskurset er tilgjengelig på Kunnskapsbanken