Lokal bestillingsordning

Det er egne bestillingslister på hver enkelt hjelpemiddelsentral. Det er kun i de tilfeller der du finner hjelpemiddelet på bestillingslisten at du kan benytte ordningen. Dersom det er behov for andre hjelpemidler enn de som er oppført på listene må det sendes inn ordinær søknad.

 

Utfylling av bestillingsskjemaet

Bestillingsskjemaet må fylles ut med rett person og rekvirentopplysninger samt korrekt hjelpemiddelnummer og navn på hjelpemidlene. Det presiseres at det kun er hjelpemidlene som står oppført på listene som kan bestilles. Mangelfullt utfylt bestillingsskjema blir returnert. For at vi skal kunne behandle bestillingene så effektivt som mulig, er vi avhengig av at skjemaene er fullstendig utfylt.