Personer som har varig og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte kan få stønad til tekniske hjelpemidler fra Folketrygden. Søknadskjema for hjelpemidler fylles ut i samarbeid med en fagperson, og sendes NAV Hjelpemiddelsentral for vurdering og vedtak.

Søknadskjema finner du på skjemaveileder.

Du skal alltid skrive ut og sende inn en egen førsteside til søknaden. På førstesiden står informasjon som er nødvendig for at søknaden skal bli registrert riktig ved mottak. Søknaden, førsteside og eventuelle hjelpeskjema sendes til adressen som står på førstesiden.