Statistikken viser

  • antall aktive personer med tekniske hjelpemidler

  • antall personer med utleverte hjelpemidler i perioden

  • antall nye personer med behov for tekniske hjelpemidler i perioden

  • antall mors

  • antall hjelpemidler utlevert

  • antall hjelpemidler innlevert

  • samlet verdi for utleveringer

  • samlet verdi for utleveringer eks.deler

 

Som sammenlikningsgrunnlag har vi også vedlagt statistikk for foregående år.