Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Utkjøring og retur av hjelpemidler

Hjelpemidler kjøres ut fra NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder til kommunale oppsamlingssteder etter følgende plan:

Behov for deler

Alle henvendelser om reparasjon av hjelpemidler (inkl. tilbehør), vurderes først av kommunens fagpersoner.

Hjelp til vurdering og utprøving av hjelpemidler

Av og til kan det være vanskelig å finne rett type hjelpemiddel. Hjelpemiddelsentralen har et rådgivnings- og veiledningsansvar for tekniske hjelpemidler, og skal gi bistand til kommunale fagpersoner ved behov.

Samarbeid med kommunene

I alle Kommuner i Vest-Agder er det kontaktpersoner med et spesielt ansvar for hjelpemiddelområdet. Disse personene er en del av kommunehelsetjenesten og skal bistå deg i hjelpemiddelprosessen. Oppgave- og ansvarsdeling mellom Nav hjelpemidelsentral og kommunen er regulert i en rammeavtale om samarbeid.

Formidleren

Her legges formidleren ut hver måned

Hva kan vi hjelpe med?

Hjelpemiddelsentralen i Vest-Agder kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Lokale rutiner

Her finner du en oversikt over lokale rutiner ved Nav Hjelpemiddelsentral Vest-Agder

Lokale skjemaer

Her finner du lokale skjemaer til bruk i Vest-Agder.