Dersom det er behov for nye deler eller tilbehør til et hjelpemiddel skal dette bestilles på skjemaet "bestillingsskjema for deler og tilbehør". Gjelder det bestillinger om flere hjelpemiddel til en bruker skal man bruke ett skjema for hvert hjelpemiddel man skal ha del til. Skjemaet sendes på mail direkte til NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, ved bruk av knappen send e-post.

Skjemaet fylles ut i sin helhet med følgende:

Punkt 1: Informasjon om bruker

Punkt 2: Faglig kontaktperson

Punkt 3: Type hjelpemiddel. Legg også inn HMS nr og HMS Serienummer (finnes på sølvlappen som er festet på produktet) Dette er viktig da bruker kan ha flere like hjelpemidler og delene skal registreres på det aktuelle hjelpemidlet.

Punkt 4: Hvilke deler som bestilles. Skal inneholde leverandørens artikkelnummer eller hjelpemiddelsentralens (HMS) delenummerPunkt 5: Brukes kun av Trondheim kommune. Hvor skal delen leveres.

Punkt 6: Fyll ut sted – dato og hvem som har bestilt delen.

 

Bruken av dette skjemaet skal sikre delebestillingene og at man sikrer at det er riktig del som blir levert.

 

Lenke til veiledning:Bruk av bestillingsskjema for deler og tilbehør

Lenke til skjema: Bestillingsskjema for deler og tilbehør.