Forbedring gjennom avvikssystem

  • At menneskene tør innrømme sine feil
  • At vi tør legge avvik på bordet
  • At vi tar tak i ting som ikke fungerer
  • At vi kommer med forbedringsforslag

Systematisk forbedringsarbeid forutsetter et automatisert avvikssystem. Etter hvert som forbedringsarbeidet slår rot, vil stadig flere forstå at avviksbehandling ikke dreier seg om å plassere skyld, men tvert imot om å forbedre de bakenforliggende prosessene.

I denne prosessen skal man bruke avviks skjema for innrapportering av avvik til NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. Alle punktene på skjemaet er fritekstfelt.

Avviket gjelder: Skriver inn i hvilken forbindelse man har avdekket avvik.

Beskrivelse av avvik: Utfyllende forklaring på hva som har hendt.

Strakstiltak som er gjennomført: Informasjon hva som er gjort for å forhindre videre skade etter at hendelsen er avdekket.

Forslag til forbedring: Hva kunne vært gjort annerledes for og hindre at dette skal skje igjen.

Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes ved bruk av knappene oppe til høyre, ut fra hvilken avdeling man skal sende skjemaet til. Vi vil besvare innsender med at vi har mottatt en avviksmelding og at den er registrert inn i vårt system.

Vi behandler avviksmeldingen og se på hva som kunne vært gjort annerledes for og forhindre hendelser som man har opplevd.

NAV Hjelpemiddelsentralen vil etter dette sende kommunen en tilbakemelding med konklusjon og eventuelle tiltak til forbedring.

 

Her finner du avviksskjemaet

Dersom du opplever at skjemaet ikke sendes automatisk på e-post kan du laste ned skjemaet og laste det opp som vedlegg i din e-post. Send eposten til: nav.hot.trondelag@nav.no, og skriv "Avvik" i emnefeltet.