Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal: · få løst praktiske problemer i dagliglivet · kunne bli pleid i hjemmet · fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling · bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening 

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for å: · få nødvendig opplæring i bruk, sette deg inn i bruksmåten · foreta vedlikehold som vask og ettersyn · levere tilbake hjelpemidler du ikke trenger lenger · gi beskjed om uhell og nesten uhell

Skal du søke om et hjelpemiddel eller ønsker hjelp til vurdering av ditt behov, skal du ta kontakt med kontaktperson i din kommune for bistand. Kontaktinformasjon finner du her. 

Ønsker du å søke selv finner du søknadsskjema her.

En oversikt over noen av hjelpemidlene NAV Hjelpemiddelsentral gir på varig utlån finner i Hjelpemiddeldatabasen.