For å bidra til å dempe spredning av Koronaviruset gjennomfører NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag følgende tiltak:

  • Det vil ikke bli mulig å møte opp på NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag uten egen avtale.
  • Har du avtale om utprøving vil du bli hentet utenfor kundemottaket ved avtaletidspunktet.
  • Brukermøter begrenses til det som er helt nødvendig og skal primært gjennomføres ved bruk av telefon eller videoløsning.
  • Oppmøtetolk begrenses til det som er helt nødvendig og tolking gjennomføres primært ved videoløsning.
  • Saksbehandling og telefoni betjenes som normalt.
  • Transport av hjelpemidler går som normalt. 
  • Reparasjoner av hjelpemidler som kan leveres inn går som normalt. Reparasjoner og andre tekniske tjenester som utføres ute hos bruker (hjemme, på skole, i barnehage) gjøres bare om det er helt nødvendig og akutt.

Leveringssituasjonen for hjelpemidler og deler til reparasjon kan bli påvirket av endringer i leveransesituasjonen.

Disse begrensningene i aktiviteten vil også gjelde for bruken av leverandører.

Restriksjoner som kommunene pålegger seg og som påvirker vår virksomhet må NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag varsles om på epost til nav.hot.trondelag@nav.no.

Disse begrensingene gjelder inntil ny informasjon blir gitt.