Bestillingsordninga er en forenklet søknadsrutine som gjelder de rimeligste og mest høyfrekvente hjelpemidlene.

Bestillingsliste

Hjelpemiddelsentralen lager liste over hjelpemidler som kan bestilles. Gjeldende bestillingsliste finner du her:

 

 

Hjelpemidler som skal bestilles, føres på eget bestillingsskjema. Bestillingsskjemaet spesifiserer ansvar og vilkår for ordninga, og må underskrives av bestiller og bruker.  Hjelpemidlene er lagervare.

Et lokalt utvalg av hjelpemidler skal ikke begrense brukers mulighet til å velge andre hjelpemidler når det er nødvendig. Hvis det ønskes andre hjelpemidler enn de som står på lokal liste, benyttes vanlig søknadsskjema.

Les mer om bestillingsordninga her.