Kontaktinformasjon NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark

NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark har to enheter, Lakselv og Tromsø.

NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark, Tromsø

NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark, Lakselv

 

NAV Bilsenter Nord-Norge

NAV Tolketjenesten Troms og Finnmark

Akutt behov for hjelp

Reparasjon og service