Telefon

948 89 335

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet.Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

tolk.troms.finnmark@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøksadresse

Stakkevollveien 49/51, 9010 Tromsø

Postadresse

Postboks 2024, 9265 Tromsø

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.