Ved behov for reparasjon er det som regel vaktmester / servicetekniker i kommunen som kontaktes.

Enkle reparasjoner utføres av kommunen. Når det ikke lar seg løse lokalt, tar kommunen kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark avd Tromsø.

Vårt tekniske verksted utfører reparasjoner, tilpasninger og spesialtilpasninger på medisinsk/elektromedisinsk utstyr.

Mer om våre tjenester

  • Vi gjør reparasjon og tilpasninger i tett samarbeid med terapeuter og brukere
  • Vi utfører reparasjoner og lettere tilpasninger hjemme hos deg.
  • Vi har også teknisk kompetanse innenfor områdene bevegelse, hørsel, syn og varsling.

Kontakt oss på

Telefon: 406 11 355 E-post: nav.hms.troms.teknisk@nav.no

Servicetelefon for hjelpemidler utenom åpningstid:

Av og til kan det oppstå en feil på hjelpemidlet som setter deg som bruker i en vanskelig situasjon. Det er kommunen som har ansvar for å avhjelpe den umiddelbare situasjonen for deg. NAV Hjelpemiddelsentral har i tillegg et servicetilbud gjennom sin servicetelefon for hjelpemidler som har til hensikt å bidra til at hjelpemidlet blir reparert raskt.

Du kan benytte servicetelefonen når feilen på hjelpemiddelet setter deg i en situasjon som krever raskt tiltak. Vi vil normalt finne en løsning innen 24 timer. Service­telefonen er bemannet med teknikere. De vil i samråd med deg søke å finne en løsning.

Fra 1. mars 2016 vil vi for Midt- og Nord-Norge (Møre- og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) ha en felles servicetelefon med ett felles telefonnummer. Telefonnummeret til servicetelefonen vil være:

                  917 81 122

Telefonen vil være betjent i følgende tidsrom: Ukedager: 1530 - 2400   //   Helg/Helligdager: 0800 – 2400