Søknadsveiviseren skal benyttes ved søknad om hjelpemiddel. Om hjelpeskjema som kommer opp via søknadsveiviseren ikke er tilstrekkelig, kan lokale skjema legges ved innsending av søknaden. Førstesiden som du får via søknadsveiviseren skal alltid benyttes ved innsending til NAV.