Utfylt skjema skal sendes til e-postadressa som er oppgitt på skjemaet.

Bestilling av deler

Delelister diverse produkter finnes under relatert innhold. Disse blir fortløpende oppdatert.

Bestilling av reparasjon eller demontering

Bytte av hjelpemiddel

  • Det er kommet et nytt sentralt skjema ved bytte av hjelpemidler som skal benyttes. Se bytteskjema.

Teknisk telefon erstattes av telefonisk support når det foregår reparasjon ute hos bruker. Da kan kommunalt personell kontakte vår tekniker direkte via mobil eller Skype, og få hjelp mens de er hos bruker. 

Personvern

Send ikke sensitiv informasjon i e-post eller på telefaks, for eksempel opplysninger om helseforhold eller diagnoser, jf. personopplysningsloven  § 2 nr. 1 og nr. 8.