Leveringstider

Hjelpemidler leveres og hentes i kommunene en gang i uka etter en fast kjøreplan. Hjelpemidlene fraktes til kommunalt mottakssted.

Utlevering

Når leveransen ankommer, skal den ansvarlige ved mottaksstedet kvittere på at rett antall kolli ifølge fraktbrev er levert.

Med hver forsendelse følger det et utleveringsskjema (5.17-skjema) til hver bruker med oversikt over hjelpemidlene som brukeren skal ha. Brukeren skal kvittere på at hjelpemidlet er mottatt. Brukeren beholder kopi av skjemaet sitt.

Kommunen skal besørge utlevering fra mottakssted til bruker med nødvendig montering, justering og tilpassing av hjelpemidlene.

Begrunner har ansvar for nødvendig instruksjon og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

De første dagene (maks 6 uker) etter utlevering betraktes som utprøvingstid. Behov for bytting til tilsvarende hjelpemidler kan foretas i denne tiden uten ny søknad. Når hjelpemidler prøves ut fra leverandør, gjelder leverandørs utprøvingstid (vanligvis 14 dager).

Tilbakelevering

Tilbakelevering av hjelpemidler skal skje gjennom kommunens mottakssted.

Hjelpemidler med verdi over 1,5 % G skal leveres tilbake når behovet er opphørt. Øvrige hjelpemidler disponeres av kommunen.

Hjelpemidlene hentes på kommunalt mottakssted etter samme kjøreplan som utlevering. Med hjelpemidlet må denne informasjonen følge:

  • brukers navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer)
  • kommune

Manglende informasjon fører til at innleverte hjelpemidler ikke blir avregistrert bruker, og kan medføre krav om innlevering.

Smittefarlig utstyr skal ikke sendes tilbake. Ta eventuelt kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.