Hastesak gjelder ved følgende tilfeller:

  • Ved terminalpleie 
  • Ved trykksårproblematikk
  • Utskrivning fra sykehus som ikke kunne vært planlagt.

 

Henvendelse gjøres som følger:

  • Søknaden sendes på mail til Tromsø nav.hjelpemiddelsentral.troms.lager@nav.no / Lakselv nav.hot.troms.og.finnmark.lakselv@nav.no
  • Skriv HASTESAK og brukernummer i emnefeltet. Brukernummer fås ved å kontakte hjelpemiddelsentralen på telefon Tromsø 40 70 28 19 / Lakselv 40 70 28 20. Søknaden skal legges som vedlegg og brukeropplysninger sensureres.  

Det skal noteres tydelig på søknaden, som skal ettersendes, at saken er avtalt som hastesak og hjelpemidlet allerede er utlevert.