Bestillingsordningen

Bestillingsordningen er en forenkling av samarbeidet mellom fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler og NAV Hjelpemiddelsentral i enkle saker.

For å kunne benytte bestillingsordningen må du være fagperson som har oppgaver knyttet til hjelpemiddelformidling, du må først ha gjennomgått Grunnkurs i hjelpemiddelformidling og så Godkjenningskurs bestillingsordningen.

Grunnkurs i hjelpemiddelformidling 

Godkjenningskurs bestillingsordningen.

Målet med godkjenningskurset er at du skal ha: - kunnskap om bestillingsordningen - kjennskap til gjeldende lover og regler - vite når du kan bruke bestillingsordningen og når du må skrive søknad.

Bestillingslister:

Hjelpemiddelsentralen lager liste over hjelpemidler som kan bestilles. Gjeldende bestillingslister finner du her:

Bestillingsliste for kommuner i Troms

Bestillingsliste for kommuner i Finnmark 

Bestillingsskjema

Hjelpemidler som skal bestilles, føres på eget bestillingsskjema. Bestillingsskjemaet spesifiserer ansvar og vilkår for ordninga, og må underskrives av bestiller og bruker. Hjelpemidlene er lagervare. Et lokalt utvalg av hjelpemidler skal ikke begrense brukers mulighet til å velge andre hjelpemidler når det er nødvendig. Hvis det ønskes andre hjelpemidler enn de som står på lokal liste, benyttes vanlig søknadsskjema.

Les mer om bestillingsordninga her.