Ofte stilte spørsmål:

 

Jeg trenger en tolk- en arabisk tolk! Ring tolketjenesten i Grenland, telefon 35 54 73 90. For bestilling av tolk for hørselshemmede og døvblinde: 407 02 808 eller e-post.

Hvem har rett på tolk? Hørselshemmede og døvblinde har rett til tolk‐ og ledsagerhjelp. Det er hjemlet i folketrygdloven § 10-7, bokstavene f og g. Denne tjenesten dekkes av det offentlige.

Søknad om tolke‐ og ledsagerhjelp sendes til NAV Hjelpemiddelsentral.

Hva kan jeg bruke tolk til? Behandling hos lege, psykolog, fysioterapeut, foreldremøte, ærend i banken, kurs og møter i forbindelse med jobb eller privat, fritidsaktiviteter, folkehøgskole, dåp, bursdag, konfirmasjon, bryllup og begravelse.  

Hvor lenge i forveien må jeg bestille tolk? Bestill med en gang du vet du trenger tolk.

Hvordan søke på bildetolk? Søknad på www.nav.no under hørselstekniske hjelpemidler.

Jeg har lyst til å bli tolk, hva gjøre jeg? 3-årig Bachelor utdanning ved høgskolen i Oslo, Trondheim eller Bergen. Se høgskolenes egne nettsider for mer informasjon.

Er tegnspråk internasjonalt? Nei, hvert land har sitt eget tegnspråk. Ved større internasjonale konferanser har de laget et «felles» tegnspråk, for å lette kommunikasjon.

Er det vanskelig å lære tegn? Tja, det er som å lære seg et nytt språk som fransk eller spansk.  

Har tolkene taushetsplikt? Ja. Tolken og alle som arbeider i eller for tolketjenesten ved hjelpemiddelsentralen, har taushetsplikt. Taushetsplikt er å hindre at andre får kjennskap til det tolken får vite om dine personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet og selv om man slutter å arbeide i eller for NAV.

Hvor finner jeg mer informasjon om tolk?

For mer informasjon om tolk gå inn på nettsidene til NAV: www.nav.no/tolk. Du kan også kontakt tolketjenesten ved hjelpemiddelsentralen på  tlf.  407 02 808 eller e-post.