Listen oppdateres når det er endringer.  

Dersom det finnes hjelpemidler med tilsvarende funksjoner på lager som enten er fra tidligere prisforhandlinger/rammeavtaler eller fra gjenbruk så vil fortrinnsvis disse bli utlevert.