Ved erstatningssaker må det så langt det er mulig fremkomme hva som erstattes.  Dersom hjelpemiddelet det erstattes til er endret i forhold til det opprinnelige, må søknadsskjema benyttes. Et eksempel på dette er dersom brillen til lese-tv som tidligere var uten farge nå må ha filter.

Dersom erstatningshjelpemiddelet er likt det gamle, kan bilag 5 benyttes.

Når søkeren har vedtak på et hjelpemiddel kan bilag 5 benyttes ved fornyelse/erstatning. Husk alltid å skrive en liten begrunnelse i kommentarfeltet på bilag 5. Husk også underskrift av søkeren.

Bilag 5 er et hjelpeskjema som kun optikere kan bruke.

Spesielt ved briller: 

  • ved søknad om og erstatning av brille/brilleglass, uansett type, må brilleseddel legges ved søknaden
  • ved søknad om filterbrille må i tillegg informasjon om valgt filter fremkomme. Er filteret lysdempende eller kontrasthevende, eller en kombinasjon av begge. Filterkode og eventuell polarisering må noteres i søknaden. Skriv også en liten begrunnelse på hvorfor vanlig solbrille ikke kan brukes

Her finner du gjeldende satser for innfatning.

Luper og lupelamper Vi gir ikke stønad til håndholdte luper med styrke mindre enn 8 dioptrier. Det gis heller ikke stønad til lupelamper med styrke mindre enn 3 dioptrier. En lupebrille er en sterk nærbrille med addisjon over +5,00D. Det gis støtte til lupebriller med addisjon over +5,00D når behovet er bekreftet.

Brille til lese-TV og avstand Brille til lese-tv er en brille til bruk sammen med lese-tv eller andre optiske system. Denne kan sammenlignes med terminalbriller og vil derfor i mange tilfeller ha addisjon under +5,00D. Vi kan gi støtte til en slik brille med addisjon under +5,00D til bruk sammen med lese-tv eller andre systemer, f eks luper, når behovet foreligger. Det ytes ikke støtte til vanlig avstandsbrille eller nærbriller med addisjon under +5,00D. Utlevering av hjelpemiddelet fra optiker før vedtak er fattet skjer på optikers eget ansvar.   Vi sender brev til bruker når vi mottar henvisning fra øyelege. Bruker blir bedt om å kontakte aktuell samarbeidende optiker. I brevet vil kopi av henvisning (øyelegeerklæring) være vedlagt. Bruker blir her oppfordret til å levere henvisningen til aktuell optiker før avtale slik at denne kan være best mulig forberedt før utredning.