Vi er også i gang med en omorganisering internt på hjelpemiddelsentralen som vil føre til noen endrede rutiner i samhandlingen med dere i førstelinjen. Vi vil komme tilbake med fyldigere informasjon etter hvert, men denne informasjonen er noe som er viktig fra dags dato. Vi har i første omgang opprettet en egen e-post adresse på området teknikk. Det er en adresse kun beregnet for kommunale vaktmestere/teknikere, og som er tenkt å være en adresse hvor dere kan henvende dere/sende oss oppdrag ved behov for deler, tilbehør, bilder for verifisering av reparasjonsbehov, tilpasninger og ved monteringer osv. Ved behov for demontering av fastmontert utstyr kan disse også rettes til denne adressen. Ved at vi har opprettet denne adressen ønsker vi at det er denne som benyttes og ikke e-postadressen til hver enkelt tekniker. 

Vi minner om at sensitiv informasjon ikke skal oppgis i e-post.

Levering av hjelpemidler for reparasjon 

Vi vil også informere om at hjelpemidler med behov for reparasjon og som kommer inn til hjelpemiddelsentralen, ikke lenger skal leveres i kjøreport på verkstedet, men i mottak for hjelpemidler på baksiden av hjelpemiddelsentralen. Det blir særs viktig framover at alle skjemaer som benyttes i samhandlingen mellom oss fylles ut nøyaktig, med alle de opplysningene som er tilstrekkelig for at vi skal kunne gjøre den jobben dere ønsker vi skal gjøre.