Gjennom løpende kontakt, gjensidig informasjon og drøfting av ulike forhold er målet å kvalitetssikre og utvikle tilbudet til brukerne.

Områdeutvalget avholder møter en gang i kvartalet. I Telemark består utvalget av følgende faste medlemmer:

FFO:• Wenche Odden• Ragnar Grøsfjeld• Anne Marie Smedplass

SAFO:• Berit Evensen• Olav Haugerud• Karl Fredrik Aleksander Johansen

Fra kommunene:• Nina Ralle – Nome kommune• Astrid Flothyl Semb – Skien kommune• Tine Fehn Hovden – Kragerø kommune

Fra NAV Hjelpemiddelsentral Telemark:• Torgeir Stuestøl• Torunn Didriksen

Mandatet for områdeutvalget finner du her.Referat fra møter i områdeutvalget og en presentasjon av hjelpemiddelsentralen finner du under Relatert innhold til høyre på denne siden.

 

Møteplan for 2019:

  • 14. februar
  • 12. juni
  • 17. oktober

Alle møtene er  på møterom Snipetorp, kl. 12.00- 14.00. Vi oppforder organisasjonene til å melde saker til møtet.

Møteinnkalling med saksliste sendes ut i forkant av møtet. Flott om innspill til saker som ønskes drøftet blir sendt oss i forkant av møteinnkallingen (ca. 2 uker i forveien), slik at vi får det med på sakslista.