Ansatte ved tolketjenesten:

Bente Lindkjenn Bø – tolk

Cecilie Busk Jacobsen – tolk.

Tina Grefstad – fagansvarlig tolk

 

Tolk for døve og hørselshemmede i Telemark


Bildetolktjenesten

Du kan ringe bildetolktjenesten på sip@bildetolk.no, mandag til fredag, kl. 08.00-20.00.

Bildetolktjenesten har en egen side.


Teksttelefon 149

Det er mulig å ringe til teksttelefonen fra T-meeting produkter (via bildetolk app). Sip adressen til 149 er: 149@149.telenor.no

Dette er en midlertidig løsning, så det kan forekomme noen tekniske problemer.

Telenor og T-meeting samarbeider om å finne et permanent tilbud.


Akuttvakt

Telefonnummer til akuttvakt tolk er 464 22 862