Stønad til synshjelpemidler kan innvilges når følgende krav er oppfylt: 

  • binokulær visus 0,33 eller lavere med beste brillekorreksjon
  • synsfeltutfall på ett eller begge øyne
  • andre tilstander hvor stønad til hjelpemidler innvilges, vurderes individuelt. Eksempler på slike tilstander er ekstrem lysømfintlighet, nedsatt kontrastsyn og nedsatt adaptasjonsevne for lys/mørke

Du finner ytterligere informasjon om i gjeldende regelverk. Ved nye søknader benyttes alltid søknadsskjema:

  • opplysninger fra øyelege skal legges ved. Dersom det ikke er vedlagt, vil vi be dere fremskaffe opplysningene
  • husk også en begrunnelse for hvorfor det omsøkte hjelpemiddelet er nødvendig og hensiktsmessig for søkeren (personen som skal ha hjelpemiddelet det søkes om)
  • søknadsskjema for synshjelpemidler finner du under "Hjelpemidler og tilrettelegging". Her velger du "Søke om hjelpemidler". Under "Syn" velger du søknadsskjema, og du kan så velge aktuelle vedlegg
  • skriv ut førsteside i saken fra nav.no og legg denne først i søknadsbunken. Søknaden sendes til adressen som fremkommer på førstesiden
  • søkeren må alltid underskrive på søknaden

Hvor skal søknad om briller og kontaktlinser sendes?

Det kan være litt utfordrende å vite når skjema skal sendes til NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark (som vi heter nå) eller hjelpemiddelsentralen i Agder (som har ansvaret for briller og kontaktlinser for barn under 18 år.

Vi gjør oppmerksom på hovedregelen for stønad til "barnebrillene" er at dette kan gis inntil barnet fyller 10 år. Det kan søkes stønad til briller for barn over 10 år, men da gjelder særskilte vilkår.

Vi prøver her å gi en enkel oversikt som viser hovedregel for hvor dokumenter skal sendes:

Årsak, tilstand eller diagnose

NAV Hjelpemiddelsentral Agder

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark
Ved afaki (etter operasjon for grå stær og hvor ny kunstig linse ikke er implantert). Nei Ja
Ved Marfans syndrom og lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv. Nei Ja
Ved hornhinneanomalier (for eksempel keratokonus, keratoglobus m.v.) før hornhinnetransplantasjon. Vilkår for stønad etter operasjon er at det foreligger sakkyndig dokumentasjon på behov ut over vanlig finkorrigering av synet. Nei Ja
Ved annen alvorlig sykdom/lidelse som affiserer synsapparatet som utløser behov for briller/kontaktlinser, kan stønad gis. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse legges sakkyndig uttalelse til grunn. Nei Ja
Anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 1 dioptrier eller mer. Ja, inntil barnet fyller 10 år Nei
Astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 1,5 dioptrier eller mer. Ja, inntil barnet fyller 10 år Nei
Manifest strabisme (skjeling). Det må dokumenteres at en ikke klarer å kompensere for skjelingen. Ja, inntil barnet fyller 10 år Nei
Bilateral hypermetropi (langsynthet begge øyne) 4,0 dioptrier eller mer. Ja, inntil barnet fyller 10 år Nei

 

Erstatninger

Ved erstatninger brukes skjema for bytte av hjelpemiddel.

Luper og lupelamper Det gis ikke stønad til håndholdte luper med styrke mindre enn 8 dioptrier. Det gis heller ikke stønad til lupelamper med styrke mindre enn 3 dioptrier.

Informasjonsbrosjyren "Ser du dårlig" informerer om hva som skjer på synsområdet i Telemark.

Optikere finner under "Relatert informasjon" på høyre side informasjon om saksgang ved levering av optiske hjelpemidler.

Behov for belysning eller lysskjerming Vi ønsker å bidra med vår kompetanse når det er behov for å tilpasse belysning og lysskjerming. Vi anbefaler derfor at det sendes en henvisning til oss, for å avklare hvilke tiltak det kan være hensiktsmessig å søke om.