Vi bistår kommunene og arbeidsgivere i gamle Telemark med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging av arbeidsplassen.

Trenger du hjelp til å få løst dine praktiske problemer, bør du først henvende deg til din hjemkommune, ditt lokale NAV-kontor eller arbeidsgiveren din. Du kan også ta direkte kontakt med oss.

Vi tilbyr også tolketjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede.

NAV Bilsenter Østlandet behandler og følger opp bilsaker i regionen, og er en del av hjelpemiddelsentralen.