Vi har imidlertid en stor utfordring når det gjelder bildene: foto som sendes til skanning sammen med søknaden og aktuelle vedlegg blir uleselige for oss. Dette skyldes at skanneren som leser dokumentene ikke kan håndtere foto, og bildene blir nesten helt sorte.

Vi håper derfor du i stedet for å sende bildene sammen med søknaden eller henvisningen kan sende bildene til oss på e-post.

Det er da fint om du tar kontakt med oss på forhånd, og får oppgitt vårt brukernummer som du kan merke e-posten med. Dette nummeret er unikt, og identifiserer brukeren på en anonym måte. Vi kan da koble foto og søknaden i vårt system.

Brukernummer er nummer som benyttes for å identifisere den enkelte bruker og som samtidig ivaretar personvernet. Brukernummer som vi benytter i kommunikasjon med våre samarbeidspartnere, står nå på følgeseddelen til kommunen ved utlån av hjelpemidler til den enkelte bruker.

Bildene kan sendes til nav.hot.vestfold.og.telemark.skien@nav.no.

Det er viktig at bildene er nøytrale, slik at de ikke kan identifisere brukere eller adressen. 

Vi takker for hjelpen dette vil være for oss!