Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Lokale skjema og informasjon for kommunene

Her finner du informasjon om samarbeidet mellom hjelpemiddelsentralen og kommunene, blant annet kjøreruter og oversikt over hjelpemidler kommunene kan beholde. Skjema for å melde avvik finner du også her.

Brosjyrer

NAV Hjelpemiddelsentral Telemark har utarbeidet informasjonsmateriell for noen hjelpemidler/tema.

Brukerpass i Telemark

På NAVs sentrale sider ligger informasjon om Brukerpassordningen. Her finner du vår brukerhåndbok og blankett vi bruker for registrering.

Fagområdet syn i Telemark

Her finner du nyttig informasjon ved søknad om eller erstatning av hjelpemidler, samt vilkår for stønad til synshjelpemidler.

Medarbeidere

Her finner du en oversikt over medarbeidere ved NAV Hjelpemiddelsentral Telemark.

Foto som vedlegg til søknad

I forbindelse med søknad eller når det er behov for hjelp til vurdering om trappeheiser, løfteplattformer og rampe skal tilleggsskjema og skisse legges ved. Mange terapeuter tar bilder, som er til stor hjelp for oss og leverandørene.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Telemark kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Områdeutvalget

For å sikre brukermedvirkning er det i hvert fylke opprettet områdeutvalg for hjelpemiddelområdet. Utvalget er en møteplass for brukerorganisasjoner og hjelpemiddelsentralen.

Tolketjenesten i Telemark informerer

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral gir tolketjenester for hørselshemmedem, døve og døvblinde. På denne siden legger vi ut aktuell informasjon.