Mobiltelefon og nettbrett anses ikke som et hjelpemiddel. Dette er produkter som finnes i vanlig handel og som er normalt å ha. Det kan derfor kun gis stønad til hjelpemiddel i post 6, 7 og 8 i Rammeavtalen «Kalendere og planleggingssystem», dersom det er en medisinsk årsak til at en ikke kan benytte en vanlig mobiltelefon eller nettbrett sammen med en av «appene» som finnes i post 5.   Før det sendes inn søknad om stønad til hjelpemidler som tilhører post 5, 6, 7 og 8, skal det alltid først gjennomføres en utprøving av enten Memoassistapp eller Handikalenderapp.

NB! Handikalenderapp fungerer ikke på Huawei telefoner.  Denne utprøvingen skal gjennomføres under veiledning og vurdering av lokal fagperson som har oppfølging- og opplæringsansvaret.  

1.    Generell veiledning og tips for utprøving

Appene Memoassist og Handikalender har gratis lisens som kan prøves ut i 60 dager.  Se vedlagte filer under relater innhold på hvordan en går frem for å prøve disse ut.  Denne utprøvingen skal gjennomføres under veiledning og vurdering av lokal fagperson som har oppfølging- og opplæringsansvaret. Det er viktig at utprøvingsperioden blir brukt effektivt, da en vil kunne se i løpet av denne perioden om hjelpemiddelet vil fungere for bruker.  Resultatene av utprøvingsperioden er avgjørende for at vi skal kunne vurdere om vilkår er oppfylt.

  Appene Memoassist og Handikalender har ulike muligheter for fjernhjelp av andre personer. Memoassist har ikke mulighet til fjernhjelp via nettside. Handikalender har denne muligheten. I vurderingen må en derfor kartlegge hvem som skal legge inn avtaler til vedkommende og hvordan dette skal gjøres. Dette må begrunnes i søknaden.  

Dersom en vurderer at bruker trenger en app på en låst enhet, skal det først prøves ut begrenset tilgang på eget nettbrett. Det vil si at kun denne appen er tilgjengelig på nettbrett. Oppskrift på hvordan dette gjøres finnes i vedlegg “Begrense tilgang på nettbrett og telefon” under relatert innhold.  Det må dokumenteres i søknad at det er prøvd ut app på egen låst enhet.  

Når en vurderer stasjonær enhet (post 8), må en vurdere og kartlegge hvordan bruker vil fungere når en er ute, eller er i andre rom i huset, hvor en ikke kan ha med seg den stasjonære enheten. Disse vurderinger må komme frem i søknaden. 

2.     Rutine ved søknad om hjelpemiddel i post 5 - app på egen enhet 

 • Tilleggsskjema T13 skal være vedlagt søknaden.
 • Andre tiltak skal først prøves ut og begrunnes hvorfor ikke fungerer (f.eks dags/uketavler på vegg, kalenderfunksjon på mobiltelefon/nettbrett, abonnement på Google kalender etc)
 • Beskriv hvilke apper, som finnes i vanlig marked, som er vurdert/prøvd ut.
 • Memoassistapp eller Handikalenderapp skal være prøvd ut på forhånd, beskriv i søknad hvordan utprøvingen av app har fungert.
 • Memoassistapp er rangert som nr 1 i post 5 i rammeavtalen. Det må derfor også begrunnes i søknad dersom det søkes på Handikalenderapp som er rangert som nr 2.
 • Det må komme tydelig frem hvilken type mobil eller nettbrett søkte app skal benyttes på. NB! Handikalenderapp fungerer ikke på Huawei telefon.
 • Oppfølgings- opplæringsansvarlig skal være oppført i søknad. Dette skal være en lokal fagperson. 

Mottar vi søknad der denne rutinen ikke er fulgt, blir saken avsluttet. 

3.    Rutine ved søknad om hjelpemiddel i post 6, 7 – inkludert bærbar enhet, og post 8 - inkludert stasjonær enhet

 • Tilleggsskjema T13 skal være vedlagt søknaden.
 • Det må komme tydelig frem hvilke andre tiltak som er prøvd ut
 • Memoassistapp eller Handikalenderapp skal være prøvd ut på forhånd, beskriv i søknad hvordan utprøvingen av app har fungert.
 • Det må komme tydelig frem hvorfor det ikke kan benyttes et hjelpemiddel fra post 5. Begrunnelsen må knyttes medisinsk. 
 • Memoassist iPad mini er rangert som nr 1 post 6 i rammeavtalen. Det må derfor faglig begrunnes i søknad dersom det søkes om Memoplanner som er rangert som nr 2. Dersom dette ikke er begrunnet, leveres Memoassist iPad mini ut som standard. 
 • Det må komme frem i søknaden om hvem som skal ha ansvaret med å legge inn avtaler etc i søkte hjelpemiddel for bruker
 • Oppfølgings- opplæringsansvarlig skal være oppført i søknad. Dette skal være en lokal fagperson.

Mottar vi søknad der denne rutinen ikke er fulgt, blir saken avsluttet. 

4.    Hjelp til vurdering og utprøving

Er du usikker om hvilket hjelpemiddel som egner seg, kan det fås faglig rådgivning fra NAV Hjelpemiddelsentral. Følgende skjemaer benyttes da:

 • Hjelp til vurdering og utprøving
 • Tilleggsskjema T13
 • Dersom det finnes spesialist utredninger om kognitiv funksjon skal dette være vedlagt   

versjon 01/ 05.06.2020